De la veu a les lletres

Són ja diversos els estudis internacionals que reivindiquen els beneficis de la lectura en veu alta, especialment en infants, i assenyalen aquest treball com una eina fonamental en la lluita contra el fracàs escolar. Des dels primers estadis, els estímuls cognitius i afectius relacionats amb el llenguatge tenen una influència determinant en el desenvolupament escolar posterior.

Algunes organitzacions vinculades amb el foment de la lectura i la infantesa han signat una declaració en favor de la lectura en veu alta a les escoles i en l’entorn familiar com a mitjà per a superar les disparitats lingüístiques. El text el van signar entitats com ara la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, l’Associació de Mestres Rosa Sensat, Acción Educativa, FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística), AELE (Asociación Española de Lectura y Escritura) o la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, entre moltes altres.

El text, titulat De la veu a les lletres, recorda alguns dels beneficis més evidents de la lectura en veu alta:

• Crea moments d’intimitat entre els qui lligen i els qui escolten, reforça els vincles afectius i ajuda a explorar, expressar i compartir emocions, que és una activitat fonamental en la vida humana, més encara quan s’estan construint les maneres de sentir i relacionar-se amb el món.


Promou la conversació, l’escolta atenta i l’intercanvi de pensaments, records, fantasies, experiències, temors, desitjos, sentiments, dubtes... És a dir, fa possible l’encontre seré entre el món dels adults i el dels infants.


Estimula l’activitat de les àrees cerebrals relacionades amb la comprensió narrativa i la creació d’imatges mentals, fet que repercuteix directament en l’aprenentatge de la llengua oral, la lectura i l’escriptura.


Influeix en el desenvolupament cognitiu de la infantesa en donar l’oportunitat d’escoltar, pensar, sentir, preguntar, respondre, associar..., és a dir, de posar en joc les moltes capacitats de la ment.


• Té un impacte significatiu en el desenvolupament del llenguatge gràcies al fet que introdueix els infants en el territori de la llengua materna de manera pausada i afectuosa: les paraules desconegudes apareixen carregades de sentit i emoció, l’estructura i les convencions de la llengua escrita esdevenen familiars gràcies als relats llegits una vegada i una altra, les correspondències entre els sons de la llengua materna i les grafies que els representen es van desvetllant a poc a poc...


Afavoreix una millor comprensió dels relats gràcies a la medicació de lectors experimentats que actuen com a models i guies.


• Fa que xiquets i xiquetes actuen com a lectors encara que no sàpien llegir, al mateix temps que fa possible que el llenguatge literari entre a formar part de les seues vides estimulant el seu imaginari, el seu interés per les històries i el seu pensament narratiu.
En resum, la declaració conclou que la lectura en veu alta contribueix a crear un entorn favorable per al desenvolupament cognitiu, emocional i social de la infantesa, fet que ajuda a previndre i disminuir els riscos de fracàs escolar.


Llig el document sencer ací.

COMPARTIR:

Vols saber més? Subscriu-te al nostre butlletí