Política de privacitat

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa l’usuari que l’emplenament de qualsevol formulari inclòs en aquesta web o l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a Bromera, impliquen el consentiment exprés de l’usuari a la inclusió de les seues dades de caràcter personal en un fitxer propietat del Grup Bromera, amb la finalitat de respondre a la seua sol·licitud i mantindre’l informat sobre els productes i els serveis comercialitzats per l’empresa.

Així mateix, l’usuari accepta i consent el tractament automatitzat d’aquestes per part d’Edicions Bromera, qui garanteix que les dades recollides no seran cedides a terceres persones ni usades amb un altre fi comercial que no siga per al qual han sigut recollides. Edicions Bromera incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer i ho comunicarà degudament a l’Agència de Protecció de Dades. L’usuari o el seu representant podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant sol·licitud escrita i firmada dirigida a Edicions Bromera. Pol. Industrial I. Ronda Tintorers 117. 46600 Alzira (València), en la qual haurà d’incloure una fotocòpia del seu DNI o document equivalent.

Vols saber més? Subscriu-te al nostre butlletí