Carregant...

Assegura’t l’èxit de les proves de la JQCV, CIEACOVA i EOI

De dalt a baix

Amb nous models d’examen, solucions descarregables i recursos sonors; L'oferta més variada de recursos per a docents i alumnat

De dalt a baix

Els llibres De dalt a baix es complementen amb una sèrie de recursos digitals per al docent i per a l’alumnat, amb l’objectu de facilitar l’aprenentatge dins i fora de l’aula:

  • Solucionaris de totes les activitats del llibre.
  • Recursos sonors i audiovisuals.
  • Dictats locutats.
  • Activitats digitals autocorrectives.
  • Models complementaris de proves per nivells amb solucionaris.
  • Guia amb estratègies de treball per a aules heterogènies.
  • Ferramentes de suport per a treballar la llengua oral.
  • Material per a la preparació de les proves en classe o de manera individual.

 Marc Europeu Comú de Referència

La introducció del Marc Europeu Comú de Referència en l’ensenyament-aprenentatge de llengües modernitza aquest procés, i ens equipara als països del nostre voltant. Basat en el treball de les quatre competències lingüístiques (comprensió oral i escrita i expres sió oral i escrita) i partint de situacions comunicatives concretes, el marc incorpora uns ítems d’avaluació que fan que els textos orals i escrits siguen la base de l’aprenentatge. Per això, Bromera publica una col·lecció de materials que ajuden a preparar aquestes no ves proves, ja siga en grup o de manera autònoma o individual.


Vols més informació? Tens dubtes?
Pregunta'ns!

Telefona'ns
962 402 254

Cal emplenar tots els camps