Carregant...

Prepara't per a les proves de la JQCV

De dalt a baix

Amb recursos sonors i solucions descarregables, Basat en el marc europeu comú de referència

Marc Europeu Comú de Referència

La introducció del Marc Europeu Comú de Referència en l’ensenyament-aprenentatge de llengües modernitza aquest procés, i ens equipara als països del nostre voltant. Basat en el treball de les quatre competències lingüístiques (comprensió oral i escrita i expres sió oral i escrita) i partint de situacions comunicatives concretes, el marc incorpora uns ítems d’avaluació que fan que els textos orals i escrits siguen la base de l’aprenentatge. Per això, Bromera publica una col·lecció de materials que ajuden a preparar aquestes no ves proves, ja siga en grup o de manera autònoma o individual.


De dalt a baix

Per mitjà d’activitats basades en interaccions orals i escrites versemblants, aquest nou mètode esdevé una eina imprescindible per a llançar-se a aprendre escoltant i parlant, llegint i escrivint, en tots els nivells. Es tracta d’una col·lecció adreçada a un públic adult –fora de l’escolarització obligatòria–, que dóna resposta als requeriments de tots els nivells del MECR, des de l’A1 fins al C2, i està configurat d’una manera amena que fomenta l’interés de l’aprenent i facilita la tasca del professorat, en el cas de les classes presencials. Els diferents nivells s’han agrupat en funció de la dificultat i la llargària dels continguts en cinc manuals:


Nivells

A1-A2
 • Vint-i-set unitats que presenten diverses situacions quotidianes en què es pot trobar un parlant poc experimentat.
 • Cada unitat consta de quatre pàgines, amb nombroses pràctiques orals i escrites, i amb l’entrada dosificada de la gramàtica.
 • Inclou un repàs de continguts cada tres unitats.
 • Se centra prioritàriament en el registre oral de la llengua en situacions comunicatives realistes i quotidianes.
 • La fonètica i l’ortografia es treballen de manera paral·lela amb àudios i activitats escrites.
 • Els continguts de morfologia i sintaxi necessaris per a dur a terme cada tasca es practiquen al llarg de les unitats.
B1
 • Díhuit unitats que treballen la llengua oral i la llengua escrita.
 • Explicacions breus i didàctiques, i activitats engrescadores per a millorar la competència comunicativa dels aprenents.
 • Aprenentatge per tasques, és a dir, amb la pràctica interactiva de la llengua en situacions comunicatives versemblants.
 • Treball de la fonètica i l’ortografia amb el suport d’àudios, activitats escrites i exercicis de dicció i discriminació.
 • Continguts de morfologia i sintaxi treballats en contextos diversos.
 • Importància del vocabulari per a ampliar la competència lingüística de l’aprenent.
B2
 • Unitats didàctiques que treballen la llengua oral i la llengua escrita.
 • Explicacions breus i didàctiques.
 • Activitats engrescadores per a millorar la competència comunicativa dels aprenents.
 • Aprenentatge per tasques amb la pràctica interactiva de la llengua en situacions comunicatives versemblants.
 • Treball de la fonètica i l’ortografia amb el suport de textos locutats.
 • Activitats escrites i exercicis de dicció i discriminació.
 • Continguts de morfologia i sintaxi treballats en contextos diversos.
 • Importància del vocabulari per a ampliar la competència lingüística de l’aprenent.
C1
 • Unitats didàctiques que treballen la llengua oral i la llengua escrita.
 • Explicacions breus i didàctiques.
 • Activitats engrescadores per a millorar la competència comunicativa dels aprenents.
 • Aprenentatge per tasques amb la pràctica interactiva de la llengua en situacions comunicatives versemblants.
 • Treball de la fonètica i l’ortografia amb el suport de textos locutats.
 • Activitats escrites i exercicis de dicció i discriminació.
 • Continguts de morfologia i sintaxi treballats en contextos diversos.
 • Importància del vocabulari per a ampliar la competència lingüística de l’aprenent.
C2
 • Unitats didàctiques que treballen la llengua oral i la llengua escrita.
 • Explicacions breus i didàctiques.
 • Activitats engrescadores per a millorar la competència comunicativa dels aprenents.
 • Aprenentatge per tasques amb la pràctica interactiva de la llengua en situacions comunicatives versemblants.
 • Treball de la fonètica i l’ortografia amb el suport de textos locutats.
 • Activitats escrites i exercicis de dicció i discriminació.
 • Continguts de morfologia i sintaxi treballats en contextos diversos.
 • Importància del vocabulari per a ampliar la competència lingüística de l’aprenent.

Vols més informació? Tens dubtes?
Pregunta'ns!

Crida'ns
962 402 254

Cal emplenar tots els camps