Escriu correctament les combinacions de verbs i pronoms febles.