Tria l'element al qual fa referència cada pronom feble.