Situa davall de cada paraula que porta dígraf dos mots més de la mateixa família.
Caption A
Caption B
Caption C
Caption D
Caption E
Caption F
[[RCELL5]]