Observa com s’escriuen estes paraules i relaciona.