Fixa’t com s’escriuen estes paraules i relaciona.
mascota