Un Pla de foment de la lectura és un programa que conté una sèrie d’actuacions que persegueixen afavorir l’interés per la lectura entre els xiquets i les xiquetes. Parteix, a més, de la consideració de la lectura com a instrument fonamental per a l’aprenentatge en totes les àrees de l’ensenyament, i també com a font d’entreteniment i plaer.


Per què un Pla de foment de la lectura?

Fomentar la lectura és un dels objectius principals de la comunitat educativa. Si hi ha una idea que ningú posa en dubte és que la competència lectora és la base per a assolir la resta dels coneixements, ja que sense l’adquisició d’aquesta habilitat es dificulta enormement el coneixement personal cívic i cultural necessari per a moure’s en la societat amb autonomia conscient i llibertat plena.

Prenent com a base aquesta idea, les administracions educatives i els professionals de la docència es troben en la necessitat de concretar plans de foment de la lectura adequats a cada realitat escolar, que siguen capaços d’unificar estratègies, optimitzar recursos i sistematitzar accions per a obtenir resultats més satisfactoris que augmenten els índexs lectors, afavorisquen la comprensió lectora i que impliquen el treball de les competències bàsiques.

D’altra banda, la redacció d’un Pla de foment de la lectura de centre facilita la tasca de portar a la pràctica una idea i un objectiu compartit per la comunitat educativa en el seu conjunt, perquè a cada aula i a cada assignatura es poden dur a terme activitats diverses, però sens dubte seran més efectives si es produeixen emmarcades dins d’un programa col·lectiu, coordinat i coherent, que implique tots els nivells del centre educatiu. Amb aquesta idea, la Generalitat Valenciana va publicar l’Ordre 44/2011 per la qual el foment de la lectura a les escoles esdevé una prioritat. Podeu consultar el text íntegre en l’apartat següent.


Ordre 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana