El Pla Lector de Bromera és una selecció de llibres adequats per als alumnes de cada curs de l’Educació Primària des del punt de vista pedagògic, creada per a contribuir a la promoció de la lectura a l’aula. Aquests llibres van acompanyats d’una sèrie de materials –diferenciats per al professorat i l’alumnat– que en possibiliten l’explotació didàctica.


Cada carpeta de l’alumne conté:

  • tres llibres de lectura, seleccionats tenint en compte criteris com l’adequació, l’expressió de valors, la temàtica relacionada amb cada edat, la rellevància dels autors, l’actualitat dels temes...
  • tres propostes didàctiques vinculades a aquests, per a treballar les lectures. Aquests quaderns treballen la comprensió lectora i altres aspectes lingüístics, i contenen activitats lúdiques. A més, són propostes obertes, així l’educador por decidir quins aspectes vol que treballen els seus alumnes.
  • una Revista per a la família, que explica què es el Pla lector i dóna pautes per a animar a la lectura en casa amb receptes senzilles que no requereixen cap preparació ni aprenentatge especials.
  • un Passaport de lectura que permet a cada alumne dur un registre dels llibres que ha llegit (ja siguen recomanats a l’escola o lliures) i anotar la seua valoració.
  • una Fitxa d’avaluació del procés lector que permet enregistrar els avanços en l’adquisició de la capacitat lectora de l’alumne al llarg del curs.


Tots aquests materials, juntament amb la Guia del Pla Lector de Bromera, es troben també en la Carpeta del professorat. Aquesta Guia inclou recomanacions metodològiques per a fomentar la lectura a l’aula, dossiers sobre els llibres que formen el Pla Lector de Bromera, els solucionaris de les propostes didàctiques d’aquests, a més de fitxes d’animació lectora i estratègies per a animar a llegir a l’aula, que pots descarregar-te en els apartats corresponents d’aquest web.

Propostes didàctiques

Edicions Bromera posa a la disposició del professorat les propostes didàctiques de la major part dels títols de literatura infantil i juvenil del seu catàleg. Pots consultar-les, organitzades per col·leccions, a partir d’aquest enllaç.