Enllaç 3
Diversos autors

 

 • Nou unitats, que atenen diversos nivells de complexitat.
 • Propostes de treball variades, amb els recursos necessaris per a dur-les a terme.
 • Explicacions extenses i raonades, que ajuden l’alumne a ser més autònom.
 • Activitats digitals per a treballar a classe amb la PDI i la supervisió del docent, o de manera individual amb autocorrecció.
 • Autoavaluacions, que ajuden l’alumne i el docent a dur un control exhaustiu del nivell d’assoliment dels continguts de cada unitat.
 • Banc de dades, que ofereix informació complementària sobre aspectes gramaticals.
 • Publicats en dos volums de venda conjunta, per a facilitar-ne el transport.

 

 • Es basen en l’enfocament comunicatiu com a recurs per a l’aprenentatge de la llengua.
 • Aporten una gran quantitat de textos adequats a l’edat.
 • Treballen la comprensió lectora.
 • S’hi combinen activitats de tipologies diverses.
 • Contenen un gran nombre d’activitats de complexitat diversa.
 • Treballen les competències bàsiques.
 • Inclouen activitats individuals i de grup, audicions de textos i tasques que requereixen l’aplicació de tècniques de treball diverses.
 • També en suport digital.

 

CONTINGUT:

 • Eix temàtic. Temes actuals i interessants que motiven l’esperit crític de l’alumnat.
 • Tipus de text. Anàlisi de les característiques dels diversos tipus de text.
 • Lèxic. Ús de diccionaris i enriquiment del vocabulari.
 • Gramàtica. Estudi de la sintaxi i la morfologia.
 • Ortografia. Treball sobre l’ús correcte de les grafies i els signes ortogràfics.
 • Literatura. Anàlisi de les característiques dels gèneres literaris.
 • Llengua i societat. Estudi de la sociolingüística a partir de textos i exercicis.
 • Taller de comunicació. Estratègies per a bastir textos de la tipologia treballada.
 • Autoavaluació. Repàs en què s’evoquen els continguts treballats al llarg de la unitat per a controlar el progrés en l’aprenentatge.
 • Entrem en contacte. Presentació dels continguts i avaluació dels coneixements previs.
 • Per a saber-ne més. Activitats d’ampliació amb un cert grau de complexitat perquè l’alumnat reflexione amb més profunditat.  

 

ESCOLA ÀGIL:

Aquesta obra s’enquaderna en dos volums per a facilitar-ne l’ús escolar i disminuir el pes de les motxilles, però la comercialització es fa únicament de manera conjunta.

 

ACTIVITATS DIGITALS

 

 1. Excepcions a les normes d'ús de la dièresi

 

 

número 003
Autor/a:
Diversos autors
Edició:
1
ISBN:
9788498249231
37,00 €
Comparteix-ho : Facebook Twitter

Materials relacionats

núm. 004
núm. 003
núm. 002
núm. 001
núm. 001
núm. 001
núm. 001